ชีวิตตกอับ ทำคุณกับคนไม่ขึ้น ! บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น พร้อมบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ชีวิตตกอับ ทำคุณกับคนไม่ขึ้น ! บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น พร้อมบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

การแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกัน […]

Read More