สินเชื่อใหม่ CIMB เปิดให้ยืม สมัครง่ายผ่านรับเงินได้เลย

สินเชื่อใหม่ CIMB เปิดให้ยืม สมัครง่ายผ่านรับเงินได้เลย

สินเชื่ออนุมัติให้กับลูกค้าบุคคลเพื่อนำไปใช้จ่ายตามความต้องการ สำหรับสินเชื่อบุคคล CIMB เพอร์ซันนัลแคชจุดเด่นสินเชื่อเงินสด
ผ่อนน้อย สบายนาน เพียงพอกับทุกความต้องการด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ ลองไปชมเพิ่มเติมกันเลย

อัตราเบี้ยแบบลดต้นลด โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆคุณสมบัติ พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจอายุ 21  59 ปี อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปีพนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 3 ปีพนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจรายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท เดือนขึ้นไปประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการรายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บาท เดือนขึ้นไป วงเงินกู้

ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้

สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

สำหรับพนักงานประจำ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 2 ล้านบาท สำหรับเจ้าของกิจการ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาทระยะเวลากู้สินเชื่อระยะเวลากู้ 12 60 เดือน

ลักษณะหลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
สอบถามเพิ่มเติม Tel. 02 626 7777