คลังเตรียมช่วยประกันสังคม ม.33 ใครมีสิทธิ์บ้างเช็คเลย

คลังเตรียมช่วยประกันสังคม ม.33 ใครมีสิทธิ์บ้างเช็คเลย

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังเตรียมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ประกันสังคม ม.33 เพราะว่าไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ ซึ่งเมื่อช่วงวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้มีการรายงานว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสิทธิ์ประกันสังคม

ซึ่งมีจำนวนกว่า 11 ล้านคน เป็นหนึ่งกลุ่มบุคคลที่หลุดเงื่อนไขการพิจารณารับเงินเยียวยาในมาตรการ “เราชนะ” จำนวน 7,000 บาทจากรัฐบาล

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้แก่

แรงงานอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปี ที่มีนายจ้ าง

อยู่ในระบบบริษัท (พนักงานประจำ)

มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนในจำนวน 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บ าท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งให้ “คลัง” พิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเยียวจากรัฐบาล

เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น นายอาคม ระบุว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้ฐานรายได้เท่าไหร่เป็นเกณฑ์ตัดสิน เช่น อาจจะมีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาท ต่อปี

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรารภในที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมาว่า หากเป็นไปได้ให้ “คลัง” หามาตรการเยียวยาเพิ่มเติม ให้กับผู้ไม่ได้รับสิทธิ์อาทิข้าราชการลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ด้วยเช่นกัน


สำหรับกรณีผู้อยู่ในระบบประกันตน ม.33 และถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” ด้วย นายอาคม

ระบุว่า สามารถเข้าร่วมมาตรการ “เราชนะ” ได้อัตโนมัติ หากมีรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

นายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กระทรวงแรงงานมีแผนที่จะเสนอ ครม.ให้ปรับลดการจ่ายเงินประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง

ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 เหลือร้อย 0.5 โดยคาดว่า จะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม