สินเชื่อบัตรกดเงินสด 30,000 บาท ผ่อน 1,000  บาท/เดือนทำได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อบัตรกดเงินสด 30,000 บาท ผ่อน 1,000 บาท/เดือนทำได้ทุกอาชีพ

เรียกได้ว่ามีคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยทางธนาคารออมสินเป็นผู้ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในรูปของวงเงิน สินเชื่อ หมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไป ใช้จ่าย เพื่อการ อุปโภคบริโภคตามความต้องการ

ในทางของสินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้วงเงิน สูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมี หลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนเงิน และจำนวน วันที่เบิก ใช้จริง ในอัตรา ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม

เราลองไปชมรายละเอียดการรับสมัครพร้อมกันเลยจ้า

คุณสมบัติ

-เป็นคนไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

– รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

– ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

อายุงาน ดังนี้

– ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน ในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

– ผู้ประกอบอาชีพ อิสระ / เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

– สำเนาบัตรประชาชน

– ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน

– Statement หรือสำเนาบัญชี เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด

– บัญชีที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

– สำเนาบัตรประชาชน

– เอกสาร แสดงการดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี

– ต้นฉบับ/สำเนาเอกสาร แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

– Statement หรือสำเนา บัญชี ธนาคาร ในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้า สมุดบัญชี ที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชี

ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อ

– จากการหาข้อมูล พบว่า บัตรกด เงินสด ออมสิน ใช้เวลา ในการอนุมัติวงเงินที่ประมาณ 1 เดือน ขึ้นไป

– สามารถติดต่อ ขอทำบัตรกดเงิสด People Card ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

สิทธิประโยชน์

– วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

– ฟรี ค่าธรรมเนียม

– วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

วงเงินสูงสุด

– ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท