สินเชื่อใหม่เพื่อพ่อค้าแม่ค้า วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ใครกู้ได้บ้างเช็คเลย

สินเชื่อใหม่เพื่อพ่อค้าแม่ค้า วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ใครกู้ได้บ้างเช็คเลย

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าทางออมสินได้ออกสินเชื่อเพื่อที่จะมาช่วยเเม่ค้าที่ทำอาชีพค้าขายที่ได้รับ ผลกระทบจาก โควิด 19 วงเงินสูงสุด 200,000 บาท เราลองไปชมเงื่อนไขพร้อมรายละเอียดพร้อมกันเลยจ้า

สินเชื่อประชาชนสุขใจ – ธนาคารออมสิน (GSB)

จุดเด่น
สินเชื่อประชาชนสุขใจ : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค์การกู้
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
กำหนดวงเงินกู้
ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี (ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน)

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : (ตามประกาศธนาคารออมสิน)
วงเงินกู้ : 10,000-200,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ : 3-10 ปี (ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน : ตามระเบียบของธนาคาร

รูปแบบการค้ำประกัน : สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน)
ค่าทวงหนี้ : ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด : ตามระเบียบของธนาคาร

เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร
คุณสมบัติผู้กู้
-เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย หรือผู้ให้บริการ
-มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน ชัดเจน และมีเอกสารหลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจจริงจากธนาคารออมสิน

อายุผู้สมัคร : 20 ปีบริบูรณ์
รายได้ขั้นต่ำ :ไม่ระบุ
เอกสารทางด้านหลักประกัน
หลักประกันเงินกู้
-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
-ปีที่ 1 ลูกค้าได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
-ปีที่ 2 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญากู้เงิน ธนาคารออมสินจ่ายให้กับลูกค้า

วิธีการสมัคร : สามารถสมัคร “สินเชื่อประชาชนสุขใจ” ได้ที่ ธนาคารออมสิน (GSB) ทุกสาขา หรือ โทรติดต่อสอบถาม 02-299-8000 หรือ Call Center 1115