กสิกรไทยปล่อยสินเชื่อ ยืม 10,000 บาท ผ่อนเพียงแค่วันละ 5 บาท (รายละเอียด)

กสิกรไทยปล่อยสินเชื่อ ยืม 10,000 บาท ผ่อนเพียงแค่วันละ 5 บาท (รายละเอียด)

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอสำหรับท่านที่มีความสนใจอยากหาเงินกู้ยืมหรือตั้งใจหาเงินก้อนอยู๋นั่นเองเพราะว่าทางธนาคาร กสิกรไทย ปล่อยสินเชื่อ ที่มีชื่อว่า บัตรเงินด่วน Xpress Cash หาเงินไม่ทัน หันมาทางนี้ ช่วยเหลือประชาชน ให้กู้ยืมเงิน ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ปลอดภัย ถูกกฏหมาย ถ้าอยากรู้รายละเอียดกันเเล้วเราลองไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ข้อดี สินเชื่อเงินด่วน

— สมัครได้ง่าย ใช้แค่บัตรประชาชน
— ดอกเบี้ย หมื่นละ 5 บาท/วัน
— สามารถใช้ รูดผ่อนสินค้า ดอกเบี้ย ต่ำสุด 0% นาน ถึง 36 เดือน
— เป็นเรื่องง่าย ไม่ใช้บัตร ก็สามารถกดเงิน ATM ได้ แค่สแกนผ่านแอพในมือถือ

ฟรี ดอกเบี้ย 0% นานถึง 30 วัน, เงินเดือน 15,000 ก็กู้ยืมได้

คุณสมบัติ

สำหรับอาชีพอิสระ

— เป็นคน สัญชาติไทย
— อายุ ระหว่าง 20-70 ปี
— ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
— ต้องประกอบ อาชีพ ปัจจุบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
— มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่ายเรา

สำหรับเจ้าของกิจการ

— เป็นคน สัญชาติไทย
— อายุ ระหว่าง 20-70 ปี
— ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
— ต้องประกอบ ธุรกิจ ปัจจุบัน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
— มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่าย
— เงินเดือน 15,000 ก็กู้ยืมได้

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

— เป็นคน สัญชาติไทย
— อายุ 20-70 ปี
— ต้องมี รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป
— ต้องมี อายุงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
— มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่าย

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารสำหรับ พนักงานประจำ

— สำเนา บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนา บัตรประจำตัว ข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม สำเนา ทะเบียนบ้าน
— สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

— สลิป เงินเดือน 1 เดือน (อายุ เอกสาร ต้องไม่เกิน 3 เดือน)
— หนังสือ รับรอง เงินเดือน (อายุ เอกสาร ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
— เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิ แบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

เอกสารสำหรับ เจ้าของกิจการ

— สำเนา บัตรประชาชน
— Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับอาชีพอิสระ

— สำเนา บัตรประชาชน ที่ยัง ไม่หมด อายุ
— เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับ พร้อมลายเซ็น ผู้จ่ายเงิน)

 

สนใจสมัครกดที่นี่