สาวร้องใช้บัตรคนจนไม่ได้ ถูกสวมรอยบัตรปชช.ไปใช้

สาวร้องใช้บัตรคนจนไม่ได้ ถูกสวมรอยบัตรปชช.ไปใช้

วันที่ 3 ก.พ.64 ที่สำนักงาน สรรพากร พื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ชาวบ้านจากหมู่ 3 และหมู่ 4

ในต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ประมาณ 30 คน

เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ข้อมูล และขอความช่วยเหลือ กรณีที่ชาวบ้านทั้ง 30 คน

ยื่นขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

รูปจาก ข่าวสด

 

แต่เมื่อธนาคารตรวจสอบกลับพบว่า ชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า

ชาวบ้านกลุ่มนี้มีรายได้เดือนละเกือบสี่แสนบาท ตกปีละหลายล้านบาท

ทั้งที่ชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ได้มีงานทำประจำ และมีอาชีพหลักด้านเกษตรกรรมเท่านั้น

 

โดยชาวบ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า เมื่อหลาย ปีก่อน มีผู้มาขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของชาวบ้าน

โดยอ้างว่าจะนำไปลงทะเบียนให้ชาวบ้านได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินปีละ 300 บาท

รูปจาก ข่าวสด

โดยชาวบ้านจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนา ทะเบียนบ้าน มามอบให้กับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

เพื่อแลกกับเงิน 300 บาท ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จำนวนกว่า 30 คน ก็หลงเชื่อ

นำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไปให้กับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว

 

กระทั่งเมื่อชาวบ้านกลุ่มนี้ไปยื่นขอรับสิทธิ์บัตรประชารัฐ จากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอเลาขวัญ เจ้าหน้าที่จึงตรวจพบว่า

ชาวบ้านกลุ่มนี้มีบันทึกรายรับ เป็นเงินเดือนตกเดือนละหลายแสนบาท ทำให้มีรายได้มากเกินกว่าคุณสมบัติที่จะสามารถขอรับสิทธิ์บัตรประชารัฐได้

 

ชาวบ้านกลุ่ม นี้จึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สรรพากร จังหวัด ให้ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน

ที่ระบุเป็นรายรับของชาวบ้าน ว่ามาจากบริษัทใด และเป็นเงินรายได้จากอะไรกันแน่ พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังให้ชาวบ้านจัดทำบันทึกปฏิเสธเงินรายรับดังกล่าว

เพื่อแสดงว่าชาวบ้านไม่ได้รับเงินจำนวนตามที่ระบุ ในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด

 

ด้านเจ้าหน้าที่ สรรพากรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น น่าจะมาจากการที่บริษัทซึ่งได้รับเอกสารสำเนาบัตรประชาชน

และสำเนาทะเบียนบ้านของชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว นำเอกสารไปใช้ในการเบิกจ่ายเป็นรายได้ของบริษัท

เพื่อที่จะนำไปหักภาษีของทางบริษัท โดยที่ชาวบ้านไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจริง

 

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินจริง

และทางบริษัท นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ เพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายภาษี ก็จะดำเนินการทางกฎหมาย กับบริษัทดังกล่าวต่อไป

ขอบคุณ ข่าวสด