ได้เฮ  เราชนะ สามารถซื้อตั๋วเดินทางได้

ได้เฮ เราชนะ สามารถซื้อตั๋วเดินทางได้

วันนี้ (3 ก.พ.) กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้เข้าร่วม โครงการ เราชนะ ในฐานะร้านค้า

เพื่อสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการ เราชนะ

และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ

 

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. สามารถใช้สิทธิ์โครงการ เราชนะ ชำระค่าโดยสารรถโดยสาร บขส. ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ สถานีเดินรถและจุดจอดรถโดยสารของ บขส. ทั่วประเทศ

(ยกเว้นซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.-31 พ.ค.64

นายสัญลักข์ กล่าวด้วยว่า ผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันทั้ง 2 สิทธิ์ แต่ต้องแจ้งพนักงานจำหน่ายตั๋วก่อนซื้อตั๋วโดยสาร

และหากเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอ สามารถใช้เงินจากโครงการ เราชนะ ชำระค่าโดยสารได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี การซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. โดยใช้สิทธิ์โครงการ เราชนะ” เมื่อออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนตั๋ว

 

หรือแลกเป็นเงินสดได้ แต่สามารถ เลื่อนการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ และCall Center เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง