วิธีสมัครสินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ รับเงิน 50,000

วิธีสมัครสินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ รับเงิน 50,000

สำหรับทุกๆวันนี้มีหลายธนาคารที่ต่างพากันออกสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสำหรับ ผู้ที่ลำบากตอนนี้
สินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ โดย ธนาคาร ธกส. ช่วยเหลือกษตรกร และ ประชาชน ทั่วไป
ซึ่งยังไม่เคยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.

โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ในเวลา 3 เดือนแรก
จุดประสงค์ของสินเชื่อใหม่นี้ คือ เป็นเงินทุนให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ให้มีเงินทุนในการสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ หรือ อาชีพอื่นๆ เช่น
ใช้เป็นทุนเพื่อขาค้าขาย เปิดร้านซักรีด ร้านเสริมสวย อู่ซ่อมรถ ขายของรถเข็น
เป็นต้น โดยให้วงเงิน 5 หมื่นบาท/ราย

 

งื่อนไขสินเชื่อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ”

1. เป็นเกษตรกร ทายาทของเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคล ทั่วไป

2. ไม่เคยขึ้นทะเบียน เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน

3. มีแผนการ ประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ

 

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วงเงินสินเชื่อ

กำหนดวงเงิน สินเชื่อ สูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย

การชำระคืน

ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยอัตรา 0% ต่อปี
เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดตามอัตรา MRR ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 6.5% ต่อปี

 

 

หลักประกัน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้
ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กูได้ไม่เกิน 50,000 บาท
ใช้บุคคลรับรอง รับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการ ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ใครที่มีความสนใจ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สามารถลงทะเบียน กู้ยืมเงิน ได้ที่ Line: @BAACFamily