เปิดวิธีใช้แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ถุงเงิน ใช้โครงการเราชนะ

เปิดวิธีใช้แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ถุงเงิน ใช้โครงการเราชนะ

“เราชนะ” มาตรการจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อเยียวยาประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร อาชีพรับจ้าง กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับมาตรการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน โดยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท

ซึ่งสามรถลงทะเบียนเราชนะและตรวจสอบสิทธิเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

 

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ “เราชนะ” คือแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ที่สามารถเข้าสู่ระบบจ่ายเงินของภาครัฐสู่ประชาชนที่เรียกว่า “G-wallet” ได้

 

วิธีใช้แอพฯ “เป๋าตัง” ผ่าน G-Wallet มีขั้นตอนดังนี้

1. ไป ที่หน้าการใช้งานสิทธิ “เราชนะ” แล้วกดเลือก แถบที่เขียนว่า “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”

2. จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าจอสแกน QR เราชนะ จากร้านถุงเงิน ยื่นกล้องมือถือไปสแกนบนสัญลักษณ์ QR Code

3. ตรวจสอบ ยอดเงินของสินค้า และบริการว่าจำนวนเงินที่เราจะจ่ายถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกด “ยืนยันการใช้สิทธิ”

4. ระบุ รหัส PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

5. ชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะโชว์สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ

สำหรับร้านค้า-ผู้ให้บริการ จะต้องมีแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน จึงจะสามารถรับสิทธิมาตรการเราชนะได้ิทั้งนี้สำหรับ

วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน แยกเป็นการรับเงินจาก 2 รูปแบบ คือ

1.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 •  เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ
 • กดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มาใช้สิทธิ
 • กรอกจำนวนเงิน
 • ยืนยันการชำระเงิน
 • ใส่ PIN บัตรคนจน หรือสแกนหน้าของผู้ถือบัตรคนจน
 • ระบบจะแสดงผลการทำรายการ

2.แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (G-Wallet)

 • เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ
 • เลือกเป๋าตัง (G-Wallet)
 • กรอกจำนวนเงิน
 • ระบบจะแสดง QR รับเงิน

 

ขณะที่วิธีการตรวจสอบรายการรับเงินจากแอพพลิเคชั่นถุงเงิน สามารถเลือกตรวจสอบได้ทั้งการตรวจสอบในวันนั้นที่รับเงิน

หรือสามารถตรวจสอบย้อนหลัง โดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน โดยเลือกรายการย้อนหลัง

และเลือกแสดงรายการรับเงินของเมื่อวาน หลังจากนั้นสามารถเลือกประวัติการรับเงินย้อนหลังได้