กรุงไทยใจดี  ปล่อยกู้คนค้าขาย 150,000 ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน

กรุงไทยใจดี ปล่อยกู้คนค้าขาย 150,000 ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน

ประชาชนทุกคนลำบากมากในยุคแบบนี้ยิ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้า ก็ลำบากเข้าไปใหญ่เพราะขายของไม่ได้
และวันนี้ล่าสุดทางธนาคารได้ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ให้กับอาชีพเจ้าของกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อย
สามารถขอกู้ยืมเงินได้ 150,000 บาท

จุดเด่นคือ
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และ บุคคลเพื่อค้ำประกันอีกด้วย
แถมยังมีดอกเบี้ยที่ถูกใจเอามากๆ

รายละเอียด

รายได้ต่อเดือน หรือ 150,000 บาท แต่ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 1 ล้าน บาท
ไม่จำเป็นต้องมี บัญชี การรับ เงินเดือน กับ ธนาคารกรุงไทย ก็ได้
เพียงมีรายได้ต่อเดือนที่ 30,000 บาท ขึ้นไป ก็ขอสินเชื่อได้

จุดเด่นๆ

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลมาค้ำประกัน

คุณสมบัติ

มีรายได้ ต่อเดือน ที่ 30,000 บาท ขึ้นไป
และมีอายุ การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
หากเป็น เจ้าของ ต้องมี รายได้ เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไป
จะต้อง ไม่มี ประวัติ ที่ เสียหาย ทางด้าน การเงิน และ ไม่มี หนี้สิน

 

เอกสาร
สำเนา บัตร ประชาชน
สำเนา ทะ เบียน บ้าน
บัตร ประ จำ ตัว พนัก งาน ถ้ามี
สลิป เงินเดือน ในเดือน ล่าสุด หรือ ต้นฉบับ หลัก ฐาน แสดงรายได้ ที่น่า เชื่อถือ
Statement ในการขอสินเชื่อ

-บุคคล ทั่วไป ที่ทำงานประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป

-เจ้าของ กิจการ รายย่อย ให้ใช้ Statement ดำเนินการ ธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี