รัฐไฟเขียว ช่วยชาวนา ให้สูงสุดครัวเรือนละ 10,000

รัฐไฟเขียว ช่วยชาวนา ให้สูงสุดครัวเรือนละ 10,000

วันที่ 9 ก.พ. 2564 นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เปิด เผ ย ว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินค่าบริหารและพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท

ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินรวม 28,000 ล้านบาท ครอบคลุม 4.6 ล้านครัวเรือน

 

สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการจ่ายเงินจะมีการชี้แจงในภายหลังอีกครั้ง

ขอให้อนุมัติ และให้ชาวนาได้รับทุกคนนะคะ

 

ขอบคุณที่มาจาก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์