สินเชื่อใหม่ ไทยเครดิต ให้ยืม  2 แสนบาท ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อใหม่ ไทยเครดิต ให้ยืม 2 แสนบาท ไม่ต้องค้ำ

สำหรับใครที่ต้องการเงินกู้วันนี้เรามีแนะนำสำหรับคนที่กู้ยากกู้ไม่ผ่านฟังทางนี้
บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ได้รับความสนใจจากผู้ค้าขายเป็นอย่างมาก
สำหรับ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

 

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีชื่อว่า สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
“คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดของสินเชื่อ
สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต

-วงเงิน กู้ยืม สูงสุด 200,000 บาท

 

-สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan)
-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต

-บุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

-อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

-วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร
สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด