ธอส ปล่อยสินเชื่อ 3 โครงการ ดอกเบี้ยต่ำมาก

ธอส ปล่อยสินเชื่อ 3 โครงการ ดอกเบี้ยต่ำมาก

กลับมาแล้วสินเชื่อ ธอส ที่ช่วยให้ประชาชนทุกคนมีบ้านได้ง่ายขึ้น ผ่อนถูก แบบสบาย
วันนี้ ธอส.ได้เตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเ ชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สำหรับ ทั้ง 3 สินเชื่อดังกล่าว จะครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก
อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. โครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย

ประเภทไม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ ธอส.
ทั้งนี้ สามารถกู้ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.65%
ปีที่ 2 เท่ากับ 3% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65%
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.05%
และปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% หรือเท่ากับ 4.15% และปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา

กู้ 1 ล้าน บาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บาท ต่อเดือน

 

2.โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง

ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ต่อปีปีที่ 3
เท่ากับ MRR-3.40% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก
เท่ากับ 2.75% ต่อปีเท่านั้น ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2% และปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา

กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บ าท ต่อเดือน
พิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

 

3.โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

สำหรับผู้ที่มีร ายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน
วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ปีที่ 3
เท่ากับ MRR-1.15% และปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญา
กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการ
คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้น 3,800 บาทต่อเดือน
ฟรี ค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมและซื้ออุปกรณ์
และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก
ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

สินเชื่อทั้ง 3 โครงการ มีส่วนสนับสนุนการปล่อยสินเชื่ อ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2564 จำนวน 140,167 ล้าน
บาทจากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท”