สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เปิดให้กู้ลงทะเบียนเสร็จรับเงินเลย

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เปิดให้กู้ลงทะเบียนเสร็จรับเงินเลย

สำหรับสินเชื่อกรุงไทย คือสินเชื่อวงเงินพร้อมใช้เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินทางการเงิน เป็นวงเงินกู้หมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร กรุงไทย ลองไปชมรายละเอียดพร้อมกันเลยจ้า

จุดเด่น

เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน
สินเชื่อบุคคลเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
คิดเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียเบี้ย

อัตราเบี้ย

ผู้ขอกู้ อัตราเบี้ย
1. มีคนค้ำประกัน ยกเว้นคนค้ำประกัน MRR 3.5
2. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ MRR + 5.5
3. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
พนักงานเอกชน MRR + 6.0

วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 12 เท่าของรายได้

ผู้ขอกู้ หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สูงสุด 15 เท่า ของเงินเดือน สูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน
หน่วยงานเอกชน สูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือน ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน