กรุงไทยปล่อนสินเชื่อคนค้าขาย ยืม 150,000บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ

กรุงไทยปล่อนสินเชื่อคนค้าขาย ยืม 150,000บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ

สำหรับสินเชื่อธนาคารกรุงไทย ได้ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม โดยมีจุดเด่นที่ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และบุคคลเพื่อค้ำประกัน

จุดเด่นของสินเชื่อเงินให้กู้ยืมจากกรุงไทย
ให้กู้ยืมได้ สูงสุด 5 เท่า ของ รายได้ต่อเดือน หรือ 150,000 บาทแต่ให้กู้ได้ที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่จำเป็นต้องมี บัญชี การรับ เงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย ก็ได้
เพียงมีรายได้ต่อเดือนที่ 30,000 บาท ขึ้นไปก็ขอสินเชื่อได้

จุดเด่นๆก็คือ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลมาค้ำประกัน อีกด้วย
คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงินสินเชื่อ
มีรายได้ ต่อเดือน ที่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
หากเป็นเจ้าของกิจการรายย่อยต้องมีรายได้เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไปและมีการเปิดร้านไม่น้อย กว่า 2 ปีขึ้นไป
จะต้องไม่มีประวัติที่เสียหายทางด้านการเงินและไม่มีหนี้สิน

เอกสารการสมัครขอสินเชื่อ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวพนักงานถ้ามี
ต้นฉบับ หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุดหรือต้นฉบับหลักฐานแสดงรายได้ที่น่าเชื่อถือ
Statement ในการขอสินเชื่อ

-บุคคลทั่วไปที่ทำงานประจำให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป

-เจ้าของกิจการรายย่อยให้ใช้ Statement การดำเนินการธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง