สินเชื่อ Xpress Cash กสิกรเปิดให้ยืม 80,000 ผ่านทุกอาชีพ

สินเชื่อ Xpress Cash กสิกรเปิดให้ยืม 80,000 ผ่านทุกอาชีพ

ท่านที่ต้องการกู้เงิกสดกสิกรเวลานี้สามารถสมัครออนไลน์ได้เเล้วเพียงเเค่ท่านไปหน้าเว็ปของธนาคารจากนั่นกดบัตรเงินด่วนเพียงท่านทำตามขั้นตอนก็สามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ๆง่ายๆ

คุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัคร
1.รายได้ขั้นต่ำสำหรับพนักงานประจำต้องมีเงินเดือน 7,500 บาท ต่อเดือน  เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือน
2.ต้องมีอายุระหว่าง 20 70 ปีเท่านั้น
3.อายุการทำงานของพนักงานประจำ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 1 ปีขึ้นไป
4.เอกสารที่ใช้ในการสมัครก็เหมือนกับการสมัครสินเชื่อทั่วไปคือ สำเนาบัตรประชาชน  บัตรข้าราชการพร้อมทะเบียนบ้าน  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ถ้ามี  เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน เอกสารแสดงแหล่งที่มารายได้ต่าง ๆ กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดกสิกร
1.สามารถเพิ่มบัตรเงินด่วน Xpress Cash เอาไว้บนแอพ K PLUS ก็ทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านมือถือได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
2.สามารถเปลี่ยนยอดการซื้อสินค้าเป็นการผ่อนจ่ายแบบรายเดือนผ่านแอพ K PLUS ได้เลย
3.อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ๆ เพียงแค่แสนละ 50 บาท  วัน
4.สามารถเริ่มต้นชำระคืนเงินขั้นต่ำได้ 3 และ 5 แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200 และ 500 บาท
5.หากใช้การผ่อนชำระด้วยการหักเงินในบัญชีของกสิกรจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า