เปิดตารางกำหนดการจ่ายเยียวยา ม.33 เริ่มลงทะเบียน 21 ก.พ. นี้

เปิดตารางกำหนดการจ่ายเยียวยา ม.33 เริ่มลงทะเบียน 21 ก.พ. นี้

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยตารางกำหนดการลงทะเบียนโครงการ “ม.33 เรารักกัน”

การเยียวยาแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่น ๆ ที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้ว เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33

 

ที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงเยียวยารายละ 4,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. ม33เรารักกัน .com

15 – 21 มีนาคม 2564

ผู้ประกันตนยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564

 

รัฐโอนเงินให้ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

ใช้จ่าย ผ่านร้านค้าร่วมโครงการเราชนะ

ทั้งนี้ หากไม่ผ่าน เริ่มขอทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่ 15 – 28 มีนาคม 2564 เมื่อได้รับสิทธิ กดใช้งาน

และยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ได้วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 โดยรัฐจะโอนเงินให้ 2 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท ในวันที่ 12 และ 19 เมษายน 2564