ขั้นตอนการลงทะเบียน เราชนะ ที่ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียน เราชนะ ที่ธนาคารกรุงไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนมาตรการ เราชนะ แต่ไม่มี สมาร์ทโฟน

รวมทั้งประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ ที่สาขาธนาคารกรุงไทย

หรือจุดบริการเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ในส่วนของตอนการลงทะเบียนของกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน จะดำเนินการผ่านหน้าจอของธนาคารกรุงไทย

คล้ายกับการลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

การลงทะเบียนจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้น โดยประชาชนต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น

บุคคลที่ติดต่อได้ อาจเป็นตนเองหรือบุคคลในครอบครัวก็ได้ โดยต้องให้ทั้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ไม่มี บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ทำอย่างไร

ทั้งนี้ ประชาชนที่ยังไม่มี บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด สามารถติดต่อขอทำบัตรได้ที่ สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ

หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง

หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาดังกล่าว

ขั้นตอน ยืนยันตัวตน ผ่านเครื่องมือของ กรุงไทย

สำหรับขั้นตอนการ ยืนยันตัวตน ผ่านเครื่องมือของธนาคารกรุงไทย หรือ เครื่อง EDC มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • เสียบบัตรประชาชนเข้าไปที่เครื่อง EDC
  • กำหนด PIN หรือรหัสผ่าน 6 หลัก (รหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิ์ “เราชนะ”)
  • ประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า
  • ถ่ายรูปบัตรประชาชน

ขั้นตอนดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ส่วนประชาชนเพียงทำตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ วันรับเงิน

สำหรับกลุ่มดังกล่าว หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีการคัดกรองสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการต่อไป

หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินงวดแรก 4,000 บาท

 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 จากนั้นจะได้รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันศุกร์ หรือทุกวันที่ 12, 19, 26 มีนาคม 2564

วงเงินดังกล่าว ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถสะสมใช้จ่ายได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564