วันนี้มีเงินเข้าเยอะมาก ได้หลายคน อย่าลืมไปเช็ก

วันนี้มีเงินเข้าเยอะมาก ได้หลายคน อย่าลืมไปเช็ก

กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนวงเงิน งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพลิเคชัน เป๋าตัง และ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน www.เราชนะ.com และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิโครงการเราชนะในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

โดยขั้นตอนในการเช็คสิทธิ เราชนะ รับเงินเยียวยา งวดที่ 2 ทำได้ ดังนี้

1. เปิดแอพลิเคชั่น เป๋าตัง

2. เลือกเมนู G-Wallet

3. กดเลือกเมนู โครงการเราชนะ

4. เมนูจะแสดงผลจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ในแอพลิเคชั่น

ขณะเดียวกัน โฆษกกระทรวงการคลัง ยังได้ย้ำเตือนเรื่อง ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ให้บริการรายย่อยที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะ ที่กำหนดให้รับเงินเยียวยาชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการโดยตรงจากประชาชนผ่านเป๋าตังตามราคาสุทธิของสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ และมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือรับบริการกันจริงโดยไม่เป็นการดำเนินการผ่านคนกลาง

หากเราชนะ เช็คสิทธิตรวจสอบพบว่า มีผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการรายย่อยกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว กระทรวงการคลังจะดำเนินการระงับการใช้แอพลิเคชัน ถุงเงิน ตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันทีและจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดถึง “คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการฯ” ทางไปรษณีย์มาได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) [email protected] หรือ สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 1569