เปิดรายละเอียด คนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่มวงเงินมากกว่าเดิม

เปิดรายละเอียด คนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่มวงเงินมากกว่าเดิม

จากกรณีที่โครงการ คนละครึ่ง จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ทางด้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงคลัง

ออกมาเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3

 

รวมถึงกำลังพิจารณาจำนวนคนที่สมควรได้รับสิทธิ์ หรือผู้ได้รับสิทธิเดิม 15 ล้านคน จะให้ได้สิทธิความช่วยเหลือต่อเนื่องอัตโนมัติ

หรือเปิดลงทะเบียนใหม่ ตลอดจนวงเงินที่จะให้ต่อรายควรเป็นเท่าไหร่

หากต้องการทั้ง 30 ล้านคนเท่ากับโครงการ เราชนะ ต้องใช้เงินเท่าไร และมีเงินเพียงพอหรือไม่

 

เบื้องต้น คาดว่าการดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2

ที่รัฐบาลเติมเงินเพิ่มให้คนละ 500 บาท แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด