เช็กเลย กลุ่มเดียวเท่านั้น คลังโอนเราชนะ ให้รวดเดียว 5,000

เช็กเลย กลุ่มเดียวเท่านั้น คลังโอนเราชนะ ให้รวดเดียว 5,000

วันที่ 11 มีนาคม ความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โครงการเราชนะ แจกเงิน 7,000 บาท

ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com และธนาคารกรุงไทย จุดบริการของรัฐ

ล่าสุด ผลการทบทวนสิทธิสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะ ที่ต้องใช้สิทธิผ่าน แอพพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ -8 มีนาคม 2564 พบว่ามีผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิทั้งสิน 6.08 แสนคน โดยจำนวนนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 -21 กุมภาพันธ์ จำนวน 5.4 แสนคน และทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม ล่าสุดกระทรวงการคลังจะโอนวงเงินสิทธิ จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 11 มีนาคมนี้

-งวดที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 5,000 บาท

-งวดที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

-งวดที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ส่วนผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผู้ที่ยื่นทบทวน

กรณีทบทวนเงินได้พึงประเมิน ปีภาษี 2562 เกิน 300,000 บาท และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2563

ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร

เพื่อประกอบการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

จะทราบผลการทบทวนสิทธิทาง www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จะได้รับเงินในโครงการเราชนะงวดวันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 7,000 บาท

ส่วนผู้ที่สละสิทธิด้วยเหตุผล ไม่มีสมาร์ทโฟน และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ คอลเซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-งวดที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 5,000 บาท

-งวดที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

-งวดที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท