รู้ผลรับเงินได้เลย สินเชื่อ CIMB ใครก็ยืมได้

รู้ผลรับเงินได้เลย สินเชื่อ CIMB ใครก็ยืมได้

สินเชื่อ อนุมัติให้กับลูกค้าบุคคลเพื่อนำไปใช้จ่ายตามความต้องการ สำหรับสินเชื่อบุคคลCIMB เพอร์ซันนัลแคชจุดเด่นสินเชื่อเงินสด ผ่อนน้อย สบายนาน เพียงพอกับทุกความต้องการด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำอัตราเบี้ยแบบลดต้นลด โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ

คุณสมบัติ พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจอายุ 21  59 ปี อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี
พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 3 ปีพนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจรายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท เดือนขึ้นไปประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการรายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บาท เดือนขึ้นไป

วงเงินกู้

ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้

สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

สำหรับพนักงานประจำ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 2 ล้านบาท

สำหรับเจ้าของกิจการ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท

ระยะเวลากู้สินเชื่อระยะเวลากู้ 12 60 เดือน

ลักษณะหลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
สอบถามเพิ่มเติม Tel. 02 626 7777