ยูโอบีเปิดให้ยืม 5 หมื่นบาทสมัครง่ายมาก

ยูโอบีเปิดให้ยืม 5 หมื่นบาทสมัครง่ายมาก

สินเชื่อยูโอบี ไอแคช จาก ธนาคารยูโอบี เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขอสินเชื่อได้ดี
เพราะไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันในการขอสินเชื่อ อนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 50,000 บาท
สูงสุดถึง 1,500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน อนุมัติสินเชื่อไม่เกิน 3 วัน

จุดเด่นสินเชื่อ

อัตราด อ กเบี้ยแบบลดต้นลดด อ ก
อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาท
ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
อนุมัติสินเชื่อ ไม่เกิน 3 วัน
ระยะเวลาชำระคืน 12  60 เดือน
ยกเลิกวงเงินกู้ได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช

คุณสมบัติผู้กู้

รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท
อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20  60 ปี

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท

สำเนาทะเบียนบ้าน กรณี ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ
สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการผู้กู้
สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหน้าบัญชีสำหรับการโอนเงินกู้เข้า
หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน
เจ้าของธุรกิจ

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
สำเนาบัญชีธนาคาร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
สำเนาหน้าบัญชีสำหรับการโอนเงินกู้เข้า
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนการค้า

สมัครขอ สินเชื่อยูโอบี ไอแคช คสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารยูโอบี จำกัด มหาชน Call Center โทร 0 2285 1555