มาเเล้ว ปุ่มลงทะเบียน สินเชื่อ ชอบโครงการไหนสมัครได้เลย

มาเเล้ว ปุ่มลงทะเบียน สินเชื่อ ชอบโครงการไหนสมัครได้เลย

ธนาคารออมสิน ได้ออก มาตรการดยเปิดให้ประชาชนทุกกลุ่มลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ของธนาคารออมสินหน้าเว็บไซต์ของ

ธนาคารออมสิน ได้มีการปรับเปลี่ยนปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อคลิกเข้าไปขอ สินเชื่อ จากเดิมมีแค่ 2 ปุ่ม เพิ่มเป็น 3 ปุ่ม ให้สามารถกดปุ่มขอ สินเชื่อ กันได้ง่ายขึ้น ส่วนรายละเอียด มีดังนี้

1. ปุ่มลงทะเบียนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด Red Zone เมื่อคลิกเข้าไป รายละเอียดดังนี้

กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก กรอกเลขบัตรให้ถูกต้อง
กรอกชื่อ นามสกุล
ใส่เบอร์มือถือ 10 หลัก ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่สำหรับติดต่อได้สะดวก
กดตรวจสอบ และ ยืนยัน รายการ

2. ลงทะเบียนจังหวัดพื้นที่ทั่วไป Non Red Zone รายละเอียดดังนี้

กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก กรอกเลขบัตรให้ถูกต้อง
กรอกชื่อ  นามสกุล
ใส่เบอร์มือถือ 10 หลัก ที่สามารถติดต่อได้

ที่อยู่สำหรับติดต่อได้สะดวก
กดตรวจสอบ และ ยืนยัน รายการ

3. ลงทะเบียน สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

หมายเหตุ ปิดลงทะเบียนชั่วคราว เปิดลงทะเบียนใหม่อีกรอบในวันที่ 25 มกราคม 2564