ออมสินเปิดพักชำระหนี้ เช็ครายละเอียดที่นี่

ออมสินเปิดพักชำระหนี้ เช็ครายละเอียดที่นี่

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ พักชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการก ารแพ ร่ร ะบ าด C V-19 สูงสุด 6 เดือน (พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย)

โดยคาดว่า สามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิ พักหนี้ ได้กว่า 750,000 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

ไทม์ไลน์การรับสิทธิ พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย

ธนาคารออมสิน แบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส โดยลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification

แจ้งทางแอปพลิเคชั่น MyMo ให้สามารถกดรับสิทธิ์ เพื่อขอพักชำระหนี้ ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระ และไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระ และค่าปรับใด ๆ

เงื่อนไขลูกค้าที่มีสิทธิ พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย

ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้ หรือข้อตกลงที่ทำกับธนาคารได้

ทางธนาคารจะพักเงินงวดผ่อนชำระให้สูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2564

เมื่อสิ้นสุดระยะการพักชำระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม

รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ เป็นต้น

ยกเว้นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *