เงินกู้ฉุกเฉินผ่าน LINE ไม่เป็นลูกค้า ก็กู้ได้ ผ่อนเดือนละ 10 บาท

เงินกู้ฉุกเฉินผ่าน LINE ไม่เป็นลูกค้า ก็กู้ได้ ผ่อนเดือนละ 10 บาท

ข่าวดี สำหรับ เกษตรกร หรือบุคคล ในครอบครัว เกษตรกร เมื่อธนาคาร เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

เปิด ให้ลงทะเบียน ขอสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ วงเงิน กู้สูงสุด 10,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย 0.10% หรือเพียงแค่ 10 บาท

 

โดยผ่อน ชำระนาน 24 เดือน ปลอด ชำระเงิน 6 เดือนแรก โดยเปิด ลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ BAAC Family เท่านั้น

สำหรับ ขั้นตอน ลงทะเบียน กู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. มีดังต่อไปนี้

1. เพิ่มเพื่อน กับ Line BAAC Family

โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : baacfamily เท่านั้น

2. ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น เลือกเมนู CV-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส.

แล้วกรอก รายละเอียด ตามเมนูที่กำหนดกรณี เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

กรณีเป็นยังไม่ได้ เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

3. จากนั้น รอนัดหมาย จากธนาคารทาง SMS

 

กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.

ให้เตรียม หลักฐาน รอการทำสัญญา ดังนี้

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • สำเนาบัตรประชาชน

 

4. จัดทำสัญญา กู้เงิน และเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง ตามวัน เวลา และสถานที่ นัดหมาย

5. ธนาคาร จะแจ้ง การโอนเงิน เข้าบัญชี เงินฝากผ่าน ทางข้อความ SMS

6. ถอนเงินสด ผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิต หรือบัตร ATM

ทั้งนี้ สำหรับคุณสมบัติ ของลูกค้าที่ขอสินเชื่อในโครงการ สนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน

สำหรับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัส COVID-19 มีดังนี้

  • เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว
  • เป็นเกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
  • อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี