ครม. เตรียมเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเป็น 15,000 บาท

ครม. เตรียมเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเป็น 15,000 บาท

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอจากข่าวที่มีการแชร์เรื่องของการเพิ่มเงินสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

โดยเพิ่มค่าคลอดบุตร / เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร / ค่าฝากครรภ์ โดยมีข้อมูลดังนี้

ข่าวต้นเรื่องที่คุณอนุวัติพูดถึงอนุวัติยืนยันเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท รอ ครม อนุมัติในเร็วๆนี้

บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบให้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ฝากครรภ์และสงเคราะห์บุตร 2564 นี้

เพิ่มเงินค่าคลอด

จากเดิมเหมาจ่ายในอัตรา 13,000 บาท/ครั้ง

ใหม่เหมาจ่ายในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง

เพิ่มเงินค่าฝากครรภ์

จากเดิมจำนวน 3 ครั้งในอัตราไม่เกิน 1,000 บาท

ใหม่เพิ่มเป็นจำนวน 5 ครั้งในอัตราไม่เกิน 1,500 บาท

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

จากเดิมเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท/เดือน / 1 คน

ใหม่เพิ่มเป็นเหมาจ่ายในอัตรา 800 บาท/เดือน/ 1 คน

*โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

ทางแอดมินได้ทำการตรวจสอบพบว่า มีคนเข้าไปถามถึงข้อมูลนี้เป็นจำนวนมาก โดยพบเป็นข้อมูลวันที่ 27 พ.ย. 2563 ดังนี้

ผู้ใช้เฟสบุ๊ค : อันนี้ข่าวจริงหรือป่าวค่ะ โทรไปสำนักงานใหญ่บอกยังไม่มีม าตราการนี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี : เป็นการเห็นชอบของบอร์ดประกันสังคมค่ะ

ซึ่งต้องผ่านสำนักจัดระบบบริการทางการแพ ทย์สำนักงานประกันสังคมก่อน

จึงจะมีผลบังคับใช้ จึงยังไม่มีมาตรการค่ะ เป็นข่าวของมติการประชุมบอร์ดประกันสังคม

หากมีความคืบหน้าแอดมินจะแจ้งให้ทราบเร็วที่สุดครับผม