ห่ะ !!! ทำไ ด้ด้วย !!! บุรีรัมย์ ผุดโ ปรเ จกต์รั บเปิ ดเมือง “ลูกชิ้ นยืนกิ นผส มกัญ ชา” เอาใจนัก ท่องเ ที่ย วสายเขียว

ห่ะ !!! ทำไ ด้ด้วย !!! บุรีรัมย์ ผุดโ ปรเ จกต์รั บเปิ ดเมือง “ลูกชิ้ นยืนกิ นผส มกัญ ชา” เอาใจนัก ท่องเ ที่ย วสายเขียว

สสจ.บุรีรัมย์ ผุดโปรเจกต์รับเปิดเมือง “ลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชา” เอาใจนักท่องเที่ยวสายเขียว

(4 พ.ย.64) ที่โรงแรมโมเดนา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์ มาเป็นประธานเปิดงาน “ทิศทางการขับเคลื่อนงาน”เพื่อเตรียมความพร้อมหลังมีการเปิดประเทศ และจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาได้อย่างเสรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน จะต้องรู้บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภายใต้กฎหมายใหม่ การควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังจะพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอ ในการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง เพื่อแสดงให้เห็นว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานระดับอำเภอ มีความพร้อมในการดูแลและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการกัญชา กัญชง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการปลูก นำเข้า และส่งออกกัญชา กัญชง

ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์มีใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย์ จำนวน 26 แห่ง และใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง จำนวน 8 แห่ง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำส่วนประกอบของกัญชา กัญชง มาแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเมือง

นายแพทย์พิเชษฐ กล่าวด้วยว่า แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกัญชา กัญชงเพื่อเศรษฐกิจ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจากตอนนี้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ แล้วถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการด้วยการทำหน้าที่ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษากัญขากัญชง

และในเร็วๆ นี้ จะส่งเสริมให้ลูกชิ้นยืนกิน มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงน้ำจิ้มจะต้องมีน้ำกัญชาเข้าไปผสมอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการส่งเสริมการปลูกกัญชง กัญชา และดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ อีกทางหนึ่งด้วย

ขอบคุณ…https://www.sanook.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *