ขั้นตอนในการรับสิทธิ์ เราชนะ

ขั้นตอนในการรับสิทธิ์ เราชนะ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวมาตรการเยียวยาผลกระทบ ระลอกใหม่

กับมาตรการเราชนะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

 

  •  ผู้ถือบัตร สวัสดิการ แห่งรัฐ
  • ผู้เข้าร่วม โครงการ คนละครึ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน
  • กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ

โดยล่าสุด ทาง ด้านนางสาวกุลยา ตันติเจมิท โฆษก กระทรวงการคลัง กล่าวว่า การกดรับและตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่เคยได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

และเราเที่ยวด้วยกัน ว่าจะได้รับสิทธิ์ต่อในโครงการเราชนะ ด้วยหรือไม่และจะทำการตรวจสอบได้อย่างไร กดรับสิทธิเข้าร่วมตรงไหน มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีเป๋าตังอยู่แล้ว หรือ กลุ่มที่เคยร่วมโครงการ คนละครึ่ง- เราเที่ยวด้วยกัน

 

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์

กลุ่ม ที่เคย เข้าร่วมคนละครึ่ง และ เราเที่ยว ด้วยกันจะเข้าไปเช็ก สิทธิ์ ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์

ว่ามีสิทธิ์ หรือ ไม่มีสิทธิ์ ผ่านตามเกณฑ์หรือไม่  คนที่เคยได้คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน จะไม่ได้เราชนะทุกคน อยู่ที่การคัดกรองสิทธิ์