ออมสิน จ่อปลอบใจ คนกู้ฉุกเฉินไม่ผ่าน รายละ 1 หมื่น

ออมสิน จ่อปลอบใจ คนกู้ฉุกเฉินไม่ผ่าน รายละ 1 หมื่น

ความคืบหน้าโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ว่า ขณะนี้มีประชาชนที่สนใจยื่นกู้ในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

เบื้องต้นประเมินว่าจะเต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ภายใน 1-2 วันนี้ โดยในรายละเอียด อาจต้องขอประเมินจาก จำนวนผู้กู้ทั้งหมด

รวมถึงขั้นตอน การพิจารณา อนุมัติสินเชื่อ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ เครดิตบูโรด้วย จึงจะสามารถสรุป ตัวเลขทั้งหมดได้อย่างชัดเจน

 

ก่อนหน้านี้ นายวิทัย กล่าวว่า หากมีการอนุมัติ สินเชื่อโครงการ เสริมพลังฐานราก เต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทแล้ว และยังมีความต้องการจากประชาชน เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ก็จะขอหารือกับกระทรวงการคลังอีกครั้ง ว่าต้องการให้ธนาคารออมสินขยายวงเงินการปล่อยสินเชื่อโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่

โดยในส่วนของธนาคารมีความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบาย เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

สำหรับ ประชาชนที่ไม่ผ่านการอนุมัติ สินเชื่อโครงการเสริมพลังฐานรากนั้น ธนาคารออมสินจะพิจารณาคุณสมบัติ

หากผ่านเกณฑ์จะดึงเข้าโครงการ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดหรือ สินเชื่อฉุกเฉิน

ปล่อยกู้รายละ 1 หมื่นบาท ซึ่งปัจจุบันยังมีวงเงินเหลืออีก 2.7-2.8 พันล้านบาท

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอกู้โครงการดังกล่าว ผ่าน ช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.

ที่ผ่านมา พบว่าแค่ 10 วันมีประชาชนสนใจยื่นขอสินเชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนั้น

มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด

 

โดยเบื้องต้น ธนาคารออมสินประเมินว่า โครงการดังกล่าว จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ต่ำกว่า 3 แสนราย

อย่างไรก็ตาม ใครที่กู้ฉุกเฉินของ ออมสิน ไม่ผ่าน ทางธนาคารเตรียมปลอบใจ คนกู้ไม่ผ่าน