กรุงไทยเปิดสินเชื่อใหม่ คนค้าขายกู้ได้ 150,000 บาทไม่ต้องใช้คนค้ำสมัครเลย

กรุงไทยเปิดสินเชื่อใหม่ คนค้าขายกู้ได้ 150,000 บาทไม่ต้องใช้คนค้ำสมัครเลย

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอสำหรับทางธนาคารกรุงไทย ได้ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ให้กับอาชีพเจ้าของกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อย สามารถขอกู้ยืมเงินได้ 150,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท เลยทีเดียว
บริการดีๆ จากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ให้ยืม สำหรับ อาชีพ ที่บอกเลยว่าน่าให้ความสนใจ

จุดเด่นคือ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และ บุคคลเพื่อค้ำประกันอีกด้วยแถมยังมีดอกเบี้ยที่ถูก

จุดเด่น ของ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จาก กรุงไทย
ให้กู้ยืมได้ สูงสุด 5 เท่า ของ รายได้ต่อเดือน หรือ 150,000 บาท แต่ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 1 ล้าน บาท
ไม่จำเป็นต้องมี บัญชี การรับ เงินเดือน กับ ธนาคารกรุงไทย ก็ได้
เพียงมีรายได้ต่อเดือนที่ 30,000 บาท ขึ้นไปก็ทำได้เลย

จุดเด่นๆก็คือ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลมาค้ำประกัน อีกด้วย
คุณสมบัติ ผู้ขอกู้ ยืมเงิน สินเชื่อ
มีรายได้ ต่อเดือน ที่ 30,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุ การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
หากเป็น เจ้าของ กิจการ รายย่อย ต้องมี รายได้ เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไปและมีการเปิดร้านไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

เอกสาร การสมัคร ขอสินเชื่อ
สำเนา บัตร ประชาชน
สำเนา ทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวพนักงานถ้ามี
ต้นฉบับ หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนในเดือนนั้นหรือ ต้นฉบับ หลัก ฐาน แสดงรายได้ ที่น่าเชื่อถือ
Statement ในการขอสินเชื่อ

-บุคคลทั่วไป ที่ทำงานประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป

-เจ้าของกิจการ รายย่อย ให้ใช้ Statement การดำเนินการธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป และสำเนาหนังสือรับรอง

การ จด ทะเบียน ถ้ามี หรือ สำเนาทะเบียนการค้าถ้ามี
สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้่วประเทศ