เราชนะ เริ่มโอนเงินแล้ว ใครจะได้วันไหนเช็กเลย

เราชนะ เริ่มโอนเงินแล้ว ใครจะได้วันไหนเช็กเลย

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าทางด้านของ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ออกมาแล้ว โดยได้รับความชัดเจนแล้วในหลายประเด็น ลองชมคร่าวๆพร้อมกันเลย

เราชนะ โอนเงินวันไหน

เริ่มต้นโอนเงินให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

รูปแบบการโอนเงินเป็นอย่างไร

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่าน G-Wallet เป็นรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

กลุ่มไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือ ไม่มีอินเทอร์เน็ต ทำอย่างไร

หลังลงทะเบียนรับสิทธิ เราชนะ วันสุดท้าย (12 กุมภาพันธ์) ทางรัฐบาล จะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กลุ่ม อาทิ กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต

สรุปแล้ว เราชนะ เตรียมที่จะโอนเงิน 18 กุมภาพันธ์ พร้อมยืนยันรัฐเตรียมพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มไร้มือถือ อินเทอร์เน็ต หลัง 12 กุมภาพันธ์นี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่หลายท่านนะคะ 18 กุมภาพันธ์นี้